การเจริญสติ

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการปฏิบัติธรรม โดยการเจริญสติ ตามหลักสติปัฏฐาน 4 โดยพิจารณา เจริญกาย เวทนา จิต ธรรม ให้ทันปัจจุบัน โดยใช้สติตามดู ตามรู้ ให้เท่าทันปัจจุบัน ดูจนทราบความจริงให้ชัดแจ้งของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา

เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น เวทนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมแน่นอน จะต้องมีความอดทน เพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วย ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลว…

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไว้สำหรับคนจริง ที่มีศรัทธา ความเพียร ความอด ความทน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่นั่นมีเหตุปัจจัย ที่นำพาให้เกิดผลเหล่านั้น ตามกฎแห่งกรรม (The law of karma) คนที่เชื่อในเรื่องกรรม จะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไป จะเป็นผู้ที่สามารถให้อภัยผู้อื่น และจะเป็นผู้มีหิริโอตัปปะ

ถ้าเรากำหนดสติได้อย่างถี่ชิด พิจารณาได้ด้วยปัญญา เราจะมีเกราะป้องกันที่ดี ไม่สร้างอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นอีกให้เป็นการต่อภพต่อชาติ จำนวนชาติของการเกิดก็จะลดลงได้ และดับทุกข์ได้ ไม่ต้องเกิดอีกในที่สุด.. หรือที่เราเรียกว่านิพพาน

ดังนั้น เพียรกำหนดทุกอิริยาบท ใหญ่ ย่อย ให้เท่าทันปัจจุบัน กำหนดๆๆๆๆๆ ทำไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ แต่ไม่หยุด

25551120-003218.jpg

Advertisements

ร้อยมาลัย

การร้อยมาลัย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง

งานดอกไม้ของไทย มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมา อยุธยา และ รัตนโกสินทร์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4-5 ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ต่าง ๆ ได้เริ่มมีให้เห็นในช่วงนี้ สมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีตำหนักฝ่ายในอยู่มาก ประจวบกับเริ่มมีกล้องถ่ายรูปเข้ามาในไทย เราจึงได้เริ่มเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านเรา

การร้อยดอกไม้นอกกจากจะได้สืบสานต่อวัฒนธรรมบ้านเราแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอีกด้วย ถ้าหากทำจากจิตที่ละเอียด ประณีต งานดอกไม้ออกมาก็จะประณีตมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นวิชาติดตัวไว้สอนลูกหลานชาวไทยได้อนุรักษ์เอาไว้

ถ้าหากมีท่านผู้ใดสนใจอยากศึกษาเรื่องงานดอกไม้ของไทย ขณะนี้ เมืองไทยเรามี “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านของเมืองไทยเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงร่วมสมัย ทั้งของไทย และ ของนานาชาติในเอเชีย

ถ้าหากมีผู้ใดอยากเรียนศึกษาอย่างจริงจัง ตามแบบฉบับชาววัง ก็ลองเข้าไปเรียนได้ในวิทยาลัยในวังหญิงวิทยาลัยอาชีวเสาวภา เป็นต้น

หนังสือของท่านอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ผู้ที่เป็นปรมาจารย์ด้านงานประณีตศิลป์ หรือ ลองหาศึกษาจากหนังสือของ ศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ จันทนะผะลิิน อาจารย์ วรรณา มณีนุตร์ (กล้วยไม้ ณ อยุธยา) ก็ได้เช่นกัน

;
มรดกของไทยเรา คนไทยเราควรช่วยกันรักษาเอาไว้ ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ ต่อไปอาจจะเพียงแค่มีให้ดูในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเอง จากที่เราเป็นผู้นำก็อาจจะกลายเป็นผู้ตาม..ไปโดยที่เราไม่รู้(จัก)ตัว(เอง).. รักเมืองไทยที่สุดดดดด

 

มาลัยด้านล่าง ร้อยเองค่ะ..

25551204-170056.jpg

ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

ในบลอคนี้ก็จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และจากการรวบรวมสิ่งที่เคยได้อ่าน ศึกษา สอบถาม แลกเปลี่ยน หรือพบเจอจากประสบการณ์ตรง อีกทั้งเป็นงานอดิเรก และเป็นงานที่สนใจเป็นพิเศษ เลยอยากจะเขียนบลอคขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งปัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย หรือมีใครที่ชอบเหมือน ๆ กัน ก็แชร์ได้ค่ะ รวมถึงเราน่าจะใช้พลังการสื่อสารที่เรามีอยู่ในอินเตอร์เนตให้เป็นประโยชน์ ในการให้สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ ในยุคไอที แบบมีสติ…

เมืองไทยมีสิ่งที่วิเศษมากๆๆ ภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ได้นับถือพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ

Blog at WordPress.com.