ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

ในบลอคนี้ก็จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และจากการรวบรวมสิ่งที่เคยได้อ่าน ศึกษา สอบถาม แลกเปลี่ยน หรือพบเจอจากประสบการณ์ตรง อีกทั้งเป็นงานอดิเรก และเป็นงานที่สนใจเป็นพิเศษ เลยอยากจะเขียนบลอคขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งปัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย หรือมีใครที่ชอบเหมือน ๆ กัน ก็แชร์ได้ค่ะ รวมถึงเราน่าจะใช้พลังการสื่อสารที่เรามีอยู่ในอินเตอร์เนตให้เป็นประโยชน์ ในการให้สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ ในยุคไอที แบบมีสติ…

เมืองไทยมีสิ่งที่วิเศษมากๆๆ ภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ได้นับถือพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ

Advertisements
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initSlot('atatags-26942', { collapseEmpty: 'before', sectionId: '26942', width: 300, height: 250 }); });
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initSlot('atatags-114160', { collapseEmpty: 'before', sectionId: '114160', width: 300, height: 250 }); });
(function(){var c=function(){var a=document.getElementById("crt-1619104816");window.Criteo?(a.parentNode.style.setProperty("display","inline-block","important"),a.style.setProperty("display","block","important"),window.Criteo.DisplayAcceptableAdIfAdblocked({zoneid:388248,containerid:"crt-1619104816",collapseContainerIfNotAdblocked:!0,callifnotadblocked:function(){a.style.setProperty("display","none","important");a.style.setProperty("visbility","hidden","important")}})):(a.style.setProperty("display","none","important"),a.style.setProperty("visibility","hidden","important"))};if(window.Criteo)c();else{if(!__ATA.criteo.script){var b=document.createElement("script");b.src="//static.criteo.net/js/ld/publishertag.js";b.onload=function(){for(var a=0;a<__ATA.criteo.cmd.length;a++){var b=__ATA.criteo.cmd[a];"function"===typeof b&&b()}};(document.head||document.getElementsByTagName("head")[0]).appendChild(b);__ATA.criteo.script=b}__ATA.criteo.cmd.push(c)}})();
(function(){var c=function(){var a=document.getElementById("crt-871355301");window.Criteo?(a.parentNode.style.setProperty("display","inline-block","important"),a.style.setProperty("display","block","important"),window.Criteo.DisplayAcceptableAdIfAdblocked({zoneid:837497,containerid:"crt-871355301",collapseContainerIfNotAdblocked:!0,callifnotadblocked:function(){a.style.setProperty("display","none","important");a.style.setProperty("visbility","hidden","important")}})):(a.style.setProperty("display","none","important"),a.style.setProperty("visibility","hidden","important"))};if(window.Criteo)c();else{if(!__ATA.criteo.script){var b=document.createElement("script");b.src="//static.criteo.net/js/ld/publishertag.js";b.onload=function(){for(var a=0;a<__ATA.criteo.cmd.length;a++){var b=__ATA.criteo.cmd[a];"function"===typeof b&&b()}};(document.head||document.getElementsByTagName("head")[0]).appendChild(b);__ATA.criteo.script=b}__ATA.criteo.cmd.push(c)}})();

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: