ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

ในบลอคนี้ก็จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และจากการรวบรวมสิ่งที่เคยได้อ่าน ศึกษา สอบถาม แลกเปลี่ยน หรือพบเจอจากประสบการณ์ตรง อีกทั้งเป็นงานอดิเรก และเป็นงานที่สนใจเป็นพิเศษ เลยอยากจะเขียนบลอคขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งปัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย หรือมีใครที่ชอบเหมือน ๆ กัน ก็แชร์ได้ค่ะ รวมถึงเราน่าจะใช้พลังการสื่อสารที่เรามีอยู่ในอินเตอร์เนตให้เป็นประโยชน์ ในการให้สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ ในยุคไอที แบบมีสติ…

เมืองไทยมีสิ่งที่วิเศษมากๆๆ ภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ได้นับถือพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ

div.wpmrec2x{max-width:610px;} div.wpmrec2x div.u > div{float:left;margin-right:10px;} div.wpmrec2x div.u > div:nth-child(3n){margin-right:0px;}
Advertisements
(function(g,$){if("undefined"!=typeof g.__ATA){ g.__ATA.initAd({collapseEmpty:'after', sectionId:26942, width:300, height:250}); g.__ATA.initAd({collapseEmpty:'after', sectionId:114160, width:300, height:250}); }})(window,jQuery);
var o = document.getElementById('crt-1085024056'); if ("undefined"!=typeof Criteo) { var p = o.parentNode; p.style.setProperty('display', 'inline-block', 'important'); o.style.setProperty('display', 'block', 'important'); Criteo.DisplayAcceptableAdIfAdblocked({zoneid:388248,containerid:"crt-1085024056",collapseContainerIfNotAdblocked:true,"callifnotadblocked": function () {var o = document.getElementById('crt-1085024056'); o.style.setProperty('display','none','important');o.style.setProperty('visbility','hidden','important'); } }); } else { o.style.setProperty('display', 'none', 'important'); o.style.setProperty('visibility', 'hidden', 'important'); }
var o = document.getElementById('crt-1147882516'); if ("undefined"!=typeof Criteo) { var p = o.parentNode; p.style.setProperty('display', 'inline-block', 'important'); o.style.setProperty('display', 'block', 'important'); Criteo.DisplayAcceptableAdIfAdblocked({zoneid:837497,containerid:"crt-1147882516",collapseContainerIfNotAdblocked:true,"callifnotadblocked": function () {var o = document.getElementById('crt-1147882516'); o.style.setProperty('display','none','important');o.style.setProperty('visbility','hidden','important'); } }); } else { o.style.setProperty('display', 'none', 'important'); o.style.setProperty('visibility', 'hidden', 'important'); }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: