ร้อยมาลัย

การร้อยมาลัย เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง

งานดอกไม้ของไทย มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมา อยุธยา และ รัตนโกสินทร์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4-5 ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ต่าง ๆ ได้เริ่มมีให้เห็นในช่วงนี้ สมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีตำหนักฝ่ายในอยู่มาก ประจวบกับเริ่มมีกล้องถ่ายรูปเข้ามาในไทย เราจึงได้เริ่มเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านเรา

การร้อยดอกไม้นอกกจากจะได้สืบสานต่อวัฒนธรรมบ้านเราแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอีกด้วย ถ้าหากทำจากจิตที่ละเอียด ประณีต งานดอกไม้ออกมาก็จะประณีตมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นวิชาติดตัวไว้สอนลูกหลานชาวไทยได้อนุรักษ์เอาไว้

ถ้าหากมีท่านผู้ใดสนใจอยากศึกษาเรื่องงานดอกไม้ของไทย ขณะนี้ เมืองไทยเรามี “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านของเมืองไทยเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงร่วมสมัย ทั้งของไทย และ ของนานาชาติในเอเชีย

ถ้าหากมีผู้ใดอยากเรียนศึกษาอย่างจริงจัง ตามแบบฉบับชาววัง ก็ลองเข้าไปเรียนได้ในวิทยาลัยในวังหญิงวิทยาลัยอาชีวเสาวภา เป็นต้น

หนังสือของท่านอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ผู้ที่เป็นปรมาจารย์ด้านงานประณีตศิลป์ หรือ ลองหาศึกษาจากหนังสือของ ศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ จันทนะผะลิิน อาจารย์ วรรณา มณีนุตร์ (กล้วยไม้ ณ อยุธยา) ก็ได้เช่นกัน

;
มรดกของไทยเรา คนไทยเราควรช่วยกันรักษาเอาไว้ ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ ต่อไปอาจจะเพียงแค่มีให้ดูในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเอง จากที่เราเป็นผู้นำก็อาจจะกลายเป็นผู้ตาม..ไปโดยที่เราไม่รู้(จัก)ตัว(เอง).. รักเมืองไทยที่สุดดดดด

 

มาลัยด้านล่าง ร้อยเองค่ะ..

25551204-170056.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: