การเจริญสติ

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการปฏิบัติธรรม โดยการเจริญสติ ตามหลักสติปัฏฐาน 4 โดยพิจารณา เจริญกาย เวทนา จิต ธรรม ให้ทันปัจจุบัน โดยใช้สติตามดู ตามรู้ ให้เท่าทันปัจจุบัน ดูจนทราบความจริงให้ชัดแจ้งของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา

เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น เวทนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมแน่นอน จะต้องมีความอดทน เพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วย ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลว…

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไว้สำหรับคนจริง ที่มีศรัทธา ความเพียร ความอด ความทน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่นั่นมีเหตุปัจจัย ที่นำพาให้เกิดผลเหล่านั้น ตามกฎแห่งกรรม (The law of karma) คนที่เชื่อในเรื่องกรรม จะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไป จะเป็นผู้ที่สามารถให้อภัยผู้อื่น และจะเป็นผู้มีหิริโอตัปปะ

ถ้าเรากำหนดสติได้อย่างถี่ชิด พิจารณาได้ด้วยปัญญา เราจะมีเกราะป้องกันที่ดี ไม่สร้างอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นอีกให้เป็นการต่อภพต่อชาติ จำนวนชาติของการเกิดก็จะลดลงได้ และดับทุกข์ได้ ไม่ต้องเกิดอีกในที่สุด.. หรือที่เราเรียกว่านิพพาน

ดังนั้น เพียรกำหนดทุกอิริยาบท ใหญ่ ย่อย ให้เท่าทันปัจจุบัน กำหนดๆๆๆๆๆ ทำไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ แต่ไม่หยุด

25551120-003218.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: